Leieregler

Natur – Fjord og Fjell

Bestillinger og leiebetingelser

Generelt
En bestilling foretatt av en gjest er bindende både for utleier Fjordsight og gjesten når bestillingen er bekreftet.  Ved bestilling over telefon gjelder telefonsamtalen som bekreftelse og leieobjektet er slik å forstå oppfattet som presentert på nettsiden www.fjordsight.no. Skal bestillingen skriftlig bekreftes påfaller et fakturagebyr kr. 95,-. Ved innbetaling av depositum/betaling for opphold, eller  bestilling sendt pr. epost, aksepterer gjesten vilkårene i denne avtalen.

Innsjekk er satt til etter kl. 15:00 og utsjekk innen kl 14:00 på avreisedagen. Senere utsjekk kan avtales mot et mindre gebyr pr. time pål. Kr. 50,-. Utsjekk på hyttene er innen kl. 12:00, men sen utsjekk kan avtales.

Skadeverk
Du som gjest eller besøkende til stedet Fjordsight, er ansvarlig for skade som en  på personer, bygninger, møbler eller utstyr.

Avbestilling og betalingsregler / reklamasjoner
Høysesong/sommersesong:
Gjest som avbestiller innen 4 uker (dato til dato) før ankomst får refundert 50% av innbetalt beløp.
Gjest som avbestiller 14 dager før ankomst forfaller det totale (restbeløp) og gir ingen refusjon.

Avbestilling eller endringer skal være skriftlig og minimum sendes på e-post til: post@fjordsight.no innen ovennevnte frister.

Avbestilling grunnet sykdom eller andre forutsette situasjoner
Det er bestillers ansvar at en tegner egen reiseforsikring, syke- og avbestillingsforsikring hos sitt eget forsikringsselskap.

Eventuelle reklamasjoner må uten ugrunnet opphold / straks og senest innen 2 timer fra ankomst meldes til vår resepsjon. Det er viktig for oss å få muligheten til å rette opp forholdet til det beste for alle parter. Reklamasjoner som ikke er varslet oss innen tidsfristen bortfaller og kan ikke i ettertid gjøres gjeldende.

NO SHOW
Dersom gjesten eller bestiller uteblir uten avbestilling, blir hele bestillingen å betale.

AVREISE FØR LEIETIDEN ER UTLØPT
Velger gjesten å reise før den avtalte tiden er utløpt, må det betales full pris på det resterende beløp.

DEPOSITUM
For opphold kan det kreves et depositum.  Depositum utgjør 50% av total summen og innbetales innen 14 dager etter bestillingen. Restbeløpet betales 30 dager før ankomst.

Arrangement
Gjennom året kan det arrangeres ulike arrangement. Vi ber våre gjester ha forståelse for at det kan være musikk fra disse arrangementa etter kl. 23:00